David Neikter Nilsson

Lead Developer och Arkitekt

View My GitHub Profile

Lead Developer och Arkitekt

Akademiska meriter

Systemutveckling

Objektorienterad metodik, Databaser och systemutveckling.

Företagsekonomi

Organisationsteori, Ekonomisk historia.

Design

Designteori, Grafisk design, Typografi.

Praktisk erfarenhet

Webbprogrammering

HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript / jQuery.

Webbdesign

Strategi, Informationsarkitektur, Kommunikation, Optimering, Pixel- & Objektgrafik, Användargränssnitt.

Tekniker / Verktyg

Responsiv design, Wordpress, Twitter Bootstrap, jQuery.